Bergens gøyeste motbakkeløp!
Velkommen til en minnerik og sporty dag!

Løype


"Løvstakken Opp" er 2,1 km langt og stiger 400 høydemeter.
Underlaget består av grusvei, skogsti og noe bart fjell. Det er en løype som karakteriseres som godt løpbar.

Profil

 

Kartutsnitt

 

Du kan studere løypen mer i detalj på Strava